Anne Lloyd

Due to a technical issue with the old website, we have had to rebuild the whole site and database. If you have any questions or spot an error, please contact us.

Stone No :: A101

Name :: Anne Lloyd

Date of death :: Mawrth 18 1953 - 90 mlwydd oed

Inscription ::
Er cof annwyl am DENIS LLOYD, FFOSTEILWR Hunodd Mehefin 6 1952 yn 90 oed, Hefyd am ANNE ei briod hunodd Mawrth 18 1953 yn 90 oed, Hefyd am JOHN HENRY eu mab collodd ei fywyd ar y mor yn y Rhyfel Mawr Chwefror 6 1917 yn 21 oed. (0103)

Location on Map :: Plot A

 Anne Lloyd