Elizabeth Jones

Due to a technical issue with the old website, we have had to rebuild the whole site and database. If you have any questions or spot an error, please contact us.

Stone No :: A129

Name :: Elizabeth Jones

Date of death :: Mehefin 5 1901 - 78 mlwydd oed

Inscription ::
Er cof am MARIA JONES wyres  SAMUEL a ELIZABETH JONES, ABERCYCH o’r plwyf hwn yr hon a fu farw Ebrill 20 1873 yn 27 oed. Hefyd am ELIZABETH eu merch yr hon a fu farw Mehef 5 1901 yn 78 oed. (15601)

Location on Map :: Plot A

 Elizabeth Jones